Αναρτήσεις

ΠΣΑΕΠ - Ανακοίνωση Αρχαιρεσιών

ΠΣΑΕΠ διευκρινήσεις από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με ερωτήματα για τις αιτήσεις στον ΟΠΣΥΔ

ΠΣΑΕΠ Οδηγίες για την αίτηση στον ΟΠΣΥΔ

Ενημέρωση του ΠΣΑΕΠ σχετικά με τις αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών.

ΠΣΑΕΠ - Τα 10 αιτήματά μας στη συνάντησή μας με τον Υπουργό

ΠΣΑΕΠ - Ανέδειξε τα προβλήματα του κλάδου και ζήτησε ΕΝΟΤΗΤΑ ο ΠΣΑΕΠ