Ενημέρωση του ΠΣΑΕΠ σχετικά με τις αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών.


Ενημέρωση του ΠΣΑΕΠ σχετικά με τις αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών.


Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας σε διαδικασία υπογραφής βρίσκεται η απόφαση για την έναρξη των αιτήσεων αναπληρωτών. Μόλις υπογραφεί η απόφαση και πάρει ΦΕΚ , το αργότερο μέχρι την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις αναπληρωτών στον ΟΠΣΥΔ. Οι δηλώσεις δεν θα περιλαμβάνουν δήλωση περιοχών καθώς αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερη φάση .
Ζητήσαμε να διαρκέσει η διαδικασία αιτήσεων  τουλάχιστον έως και το τέλος Απριλίου προκειμένου να προσμετρηθεί και ο μήνας Απρίλιος στην προϋπηρεσία μας αλλά και για να υπάρχει χρόνος ,μετά το πέρας των εορτών, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν τις όποιες αλλαγές στοιχείων τους οι αναπληρωτές στις οικίες Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Ακόμη συζητήσαμε πριν από την δήλωση περιοχών να δημοσιευθούν οι τελικοί  πίνακες του ΑΣΕΠ ή τουλάχιστον ενδεικτικοί πίνακες από το Υπουργείο, προκειμένου να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για να δηλώσουμε τις περιοχές πρόσληψής μας. Υπάρχει η πρόθεση να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα .
Είμαστε βέβαιοι πως όλοι μας θα έχουμε απορίες για την διαδικασία των αιτήσεων αλλά και για άλλα θέματα που άπτονται σε αυτή.  Ο ΠΣΑΕΠ θα είναι συνεχώς παρών στην διαδικασία προκειμένου να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα  αλλά και να κατατοπίζει τους συναδέλφους ώστε να μην δημιουργηθούν παρανοήσεις και να μην γίνουν λάθη στις αιτήσεις. 


Με εκτίμηση το ΔΣ του ΠΣΑΕΠ 

Σχόλια