Αναρτήσεις

ΠΣΑΕΠ - Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη

ΠΣΑΕΠ - Πίνακες ΠΕ70 και ΠΕ71&ΠΕ70.50 μετα τη β φάση ΔΥΕΠ

ΠΣΑΕΠ - Ενημέρωση για Παράλληλη στήριξη, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

ΠΣΑΕΠ - Αναγκαιότητα πρόσληψης νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και στήριξη της πρώιμης παρέμβασης

Π.Σ.Α.Ε.Π - Κάλεσμα στα εγγεγραμμένα μέλη για κατάθεση πρότασης διορισμού

ΠΣΑΕΠ - Πίνακες ΠΕ70 και ΠΕ71&ΠΕ70.50 μετα τη φάση των ΖΕΠ

Π.Σ.Α.Ε.Π. - Ενημέρωση για ΖΕΠ και Ειδική Αγωγή

Π.Σ.Α.Ε.Π. - ΝΕΟΙ πίνακες ΠΕ70 και ΠΕ71&ΠΕ70.50

Π.Σ.Α.Ε.Π. - ΝΕΟΙ πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ61&ΠΕ60.50

Π.Σ.Α.Ε.Π. - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ60.50 (διορθωμένος), ΠΕ 70, ΠΕ71&ΠΕ70.50 εμπεριέχοντας τους προσληφθέντες σε ΔΥΕΠ

Π.Σ.Α.Ε.Π - Πίνακας ΠΕ70 μετα τη φάση ΔΥΕΠ και τη β φάση ειδικής

Π.Σ.Α.Ε.Π. - Πίνακας ΠΕ61 & ΠΕ60.50 μετά τη β' φάση Ειδικής Αγωγής

Π.Σ.Α.Ε.Π. - Πίνακας ΠΕ71 & ΠΕ 70.50 μετά τη Β φάση Ειδικής Αγωγής

Π.Σ.Α.Ε.Π. - Ενημέρωση από την κινητοποίηση

Π.Σ.Α.Ε.Π. - Συμμετοχή στην κινητοποίηση της Πέμπτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο

Π.Σ.Α.Ε.Π. - Κατάθεση κειμένου διαμαρτυρίας - Επικοινωνία με ΔΟΕ

Ενημέρωση για ΖΕΠ, Προσφυγικές Δομές και γ φάση Ειδικής Αγωγής

ΠΣΑΕΠ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ