Αναρτήσεις

ΠΣΑΕΠ - Στείλτε τις λίστες με τα ονόματα άμεσα

ΠΣΑΕΠ - ΕΝΕΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΣΑΕΠ - Νέοι ανανεωμένοι πίνακες

ΠΣΑΕΠ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΣΑΕΠ - Ενημέρωση από τις συναντήσεις στο Υπουργείο

ΠΣΑΕΠ - Νέοι ανανεωμένοι πίνακες δασκάλων και νηπιαγωγών

Πίνακες ΠΕ70 και ΠΕ71&ΠΕ70.50

ΠΣΑΕΠ - Δωρεά ρουχισμού σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό

ΠΣΑΕΠ - Ανακοίνωση για γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ