ΠΣΑΕΠ διευκρινήσεις από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με ερωτήματα για τις αιτήσεις στον ΟΠΣΥΔ


Σε σημερινή μας επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας , προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που βάλαμε από συναδέλφους, ενημερωθήκαμε για τα εξής :


  •          Όλα τα δικαιολογητικά προσόντων (μεταπτυχιακά , σεμινάρια, κοινωνικά προσόντα)  για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 28/4 .
  •          Το 10μηνο στην ειδική αγωγή για να ισχύει θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τον Απρίλιο .
  •          Σε περίπτωση που κάποιος καταφέρει να κάνει αίτηση σε ΣΜΕΑΕ χωρίς να έχει τα προσόντα, σε επόμενη φάση το σύστημα θα ακυρώσει την συγκεκριμένη αίτηση.
  •          Η επιλογή της παράλληλης στήριξης και των ΔΥΕΠ θα δοθεί σε μεταγενέστερη φάση.
  • Σχετικά με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την παρούσα χρονική στιγμή ως αναπληρωτές στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να συμπληρώνουν στον φάκελο τους το πεδίο Δημόσιος Υπάλληλος το «ΝΑΙ» και κατόπιν στην Υπεύθυνη Δήλωση της αίτησης στο σημείο που αναφέρεται η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου να επιλέγουν το «ορισμένου χρόνου»

Ο ΠΣΑΕΠ εξέφρασε την δυσαρέσκεια των συναδέρφων που δεν προλαβαίνουν να καταθέσουν τα πτυχία τους ( κυρίως οι απόφοιτοι των σχολών ειδικής αγωγής ) , τα μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής, που συμπληρώνουν 50μηνο και 10μηνο μετά τον Απρίλιο. Το υπουργείο όμως εμμένει στην θέση του πως όλα τα προσόντα θα πρέπει να δικαιολογηθούν έως τις 28/4. 

Σχόλια