Αναρτήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Σ.Α.Ε.Π.

Ενημέρωση του Π.Σ.Α.Ε.Π. (Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και ωρομίσθιων Εκπ/κων) από την σημερινή μας επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας.

Πανελληνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπ/κών Π.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ OPSYD

Πανελληνίος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπ/κών Π.Ε.- Ενημέρωση για την τροπολογία για την ειδική αγωγή και για άλλα θέματα