Αναρτήσεις

ΠΣΑΕΠ-Ανακοίνωση για τα τεκταινόμενα στην προσχολική αγωγή

ΠΣΑΕΠ_Ενημέρωση από το Υπουργείο για Προσλήψεις σε γενική, παράλληλη, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ -Υπερωρίες

ΠΣΑΕΠ_Νέοι ανανεωμένοι πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής (δασκάλων και νηπιαγωγών) & ειδικοτήτων

ΠΣΑΕΠ_Ενημέρωση για πληρωμή Υπερωριών

ΠΣΑΕΠ_Κινήσεις για διεκδίκηση μόνιμων διορισμών μέσω του 36μηνου

ΠΣΑΕΠ_Ενημέρωση για προσλήψεις αναπληρωτών - Κατάθεση εγγράφων για ώρα σίτισης (διδακτικό ωράριο), πληρωμές υπερωριών, δικαίωμα χρήσης μειωμένου ωραρίου