Αναρτήσεις

ΠΣΑΕΠ_Ενημέρωση για β φάση γενικής, ΔΥΕΠ, ΣΜΕΑΕ&Παράλληλης στήριξης - Πληρωμή αναπληρωτών

ΠΣΑΕΠ_Νεοι ανανεωμένοι πίνακες όλων των ειδικοτήτων

ΠΣΑΕΠ_Νέοι εκκαθαρισμένοι πίνακες νηπιαγωγών γενικής και ειδικής αγωγής

ΠΣΑΕΠ_Νέοι εκκαθαρισμένοι πίνακες δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής