Αναρτήσεις

ΠΣΑΕΠ_Συνάντηση με τον κ. Τερζάκη

ΠΣΑΕΠ_Νέοι ανανεωμένοι πίνακες ΠΕ70 ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ και ΠΕ70/60 με προϋπηρεσία, ΠΕ71/ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ61/ΠΕ60ΕΑΕ

ΠΣΑΕΠ_Νέοι ανανεωμένοι πίνακες ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ γενικής και ειδικής αγωγής

Νέοι ανανεωμένοι πίνακες ΔΑΣΚΑΛΩΝ γενικής και ειδικής αγωγής