Πανελληνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπ/κών Π.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ OPSYD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ OPSYD

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση τροποποίησης της δήλωσής του μέσω opsyd θέλουμε να αναφέρουμε ότι προφανώς
γνωρίζουμε υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται. Επειδή το γνωρίζουμε, λοιπόν, ζητήσαμε να γίνει μια εξαίρεση για συγκεκριμένους λόγους. Εμείς από την πλευρά μας αναδείξαμε ένα θέμα: ότι οι αναπληρωτές έκαναν στα “τυφλά” την αίτησή τους και ότι αρκετοί επιθυμούν να προβούν σε τροποποίηση της αίτησής τους διότι η θέση που υπολόγιζαν ότι θα έχουν στον πίνακα με τη θέση που έχουν στην πραγματικότητα απέχουν παρασάγγας. Ξανατονίζουμε ότι η απάντηση που πήραμε ήταν ότι είναι ένα λογικό και δίκαιο αίτημα και το Υπουργείο θα το εξετάσει με πιθανότητα να το ικανοποιήσει. Μάλιστα ζητήσαμε να προηγηθεί ενημέρωση 2-3 μέρες πιο πριν εάν καταφέρουν να το πραγματοποιήσουν, ώστε να προλάβουν όλοι οι αναπληρωτές να ενημερωθούν.

Εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Π.Ε. λάβαμε πολλά αιτήματα, αναδείξαμε το θέμα, πιέσαμε γι αυτό και ελπίζουμε το Υπουργείο να προβεί σε μία εξαίρεση της δυνατότητας που έχουν οι αναπληρωτές να κάνουν τροποποίηση, διότι η ευθύνη ότι οι δηλώσεις έγιναν χωρίς όλοι μας να γνωρίζουμε τη θέση μας στον πίνακα δε βαραίνει εμάς, αλλά το Υπουργείο. 

Όπως και να έχει πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς να πιέσουμε για τα δίκαι αιτήματα των συναδέλφων σαν να ήμασταν εμείς στη θέση τους. Μόνο με αλληλεγγύη μπορούμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο φορέα που θα μάχεται για τα δίκαιa αιτήματα όλων των αναπληρωτών. 

Το Δ.Σ. 


Σχόλια