Ο ΠΣΑΕΠ θέλοντας να ενημερώσει τους συναδέρφους σχετικά με την διαδικασία δήλωσης περιοχών, δημιούργησε τον παρακάτω οδηγό. Τονίζουμε οτι η διαδικασία δήλωσης περιοχών θα είναι απο τις 24/8/2018 εως 30/8/2018. 
Προσοχή ο οδηγός είναι ενδεικτικός για οποιαδήποτε απορία καλούμε τους συναδέρφους να μας ρωτήσουν.

Η διαδικασία είναι ίδια τόσο για τους αναπληρωτές πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας. 


  • Μπαίνουμε στο https://opsyd.sch.gr/
  • Κάνουμε σύνδεση με τους κωδικούς μας
  • Επιλέγουμε από την καρτέλα στο πάνω μέρος της οθόνης την καρτέλα που λέει Ιστορικό αιτήσεων.

Εκεί βλέπουμε την/τις αίτηση/αιτήσεις μας, βλέπουμε την αίτηση που μας ενδιαφέρει ( π.χ. Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ) και πατάμε το εικονίδιο που μοιάζει με μεγεθυντικό φακό ( αν πάμε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο γράφει Προβολή/Επεξεργασία).

  • Εμφανίζεται η βαθμίδα ενδιαφέροντος που θέλουμε να κάνουμε την δήλωση ( π.χ. Α/βθμια) και επιλέγουμε συνέχεια.

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία μας τα οποία και ελέγχουμε.

Στο μεσαίο μέρος της σελίδας εμφανίζονται 2 πίνακες ένας με μπλε πλαίσιο που έχει όλες τις περιοχές για πλήρες και μειωμένο ωράριο και ένας με πράσινο που είναι άδειος.

Μεταφέρουμε από τον πίνακα με το μπλε πλαίσιο στο πίνακα με το πράσινο πατώντας το βελάκι που εμφανίζεται ανάμεσα στους 2 πίνακες την κάθε περιοχή που μας ενδιαφέρει. Η σειρά που τοποθετούμε στο πίνακα με το πράσινο πλαίσιο τις περιοχές είναι και η σειρά προτίμησής μας.

Αφού τελειώσουμε με τις περιοχές προτίμησης στο κάτω μέρος της οθόνης ειδικότερα για τους δασκάλους και νηπιαγωγούς γενικής εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

Α) Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε./εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης.
Β) Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Ενώ για τους δασκάλους ειδικής εμφανίζεται η εξής επιλογή:

Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και σε περιοχές της Β/θμιας εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)(ΠΕ71,ΠΕ70.ΕΑΕ).  • Αφού έχουμε επιλέξει τις περιοχές ελέγχουμε τις επιλογές μας και πατάμε καταχώρηση.

Για να δούμε την δήλωση που έχουμε καταχωρήσει επιστρέφουμε στο ιστορικό αιτήσεων και επιλέγουμε το πράσινο εικονίδιο (στην λίστα που γράφει Ενέργειες)  . Εάν πάμε το ποντίκι μας στο πράσινο εικονίδιο γράφει εξαγωγή σε PDF, το πατάμε και βλέπουμε την δήλωσή μας.
Στην δήλωσή μας κάτω από τις περιοχές προτίμησης εμφανίζονται οι επιλογές μας (π.χ. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε./εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης). Στις οποίες από την στιγμή που τις έχουμε επιλέξει πρέπει να γράφει δίπλα ΝΑΙ, στις επιλογές που δεν έχουμε επιλέξει πρέπει να αναγράφεται το ΟΧΙ.


**Προσοχή: Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στους πίνακες της ειδικής αγωγής δεν δηλώνουν παράλληλη στήριξη. Άλλωστε δεν υπάρχει τέτοια επιλογή πλέον. Όποιος βρίσκεται στους πίνακες της ειδικής αυτόματα λογίζεται ότι είναι διαθέσιμος και για παράλληλη στήριξη.


Τέλος, όπως αναγράφεται και στην εγκύκλιο :

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν έχει ενταχθεί στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

ΥΓ: Μας ενημερώνετε για οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσετε ή αστοχία του συστήματος πέσει στην αντίληψή σας, ώστε να ζητήσουμε διευκρινίσεις. 

Έμπρακτα δίπλα στους αναπληρωτές συναδέλφους είναι για μία ακόμη φορά ο ΠΣΑΕΠ. Στήριξε αυτήν την προσπάθεια. Συμπλήρωσε τη φόρμα και γίνε μέλος εδώ 

Σχόλια