ΠΣΑΕΠ_ Συνάντηση με περιεχόμενο τα κριτήρια στη διαπολιτισμική εκπαίδευση-Να μην ισχύσουν σε Τ.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                        ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συνάντηση είχε σήμερα ο ΠΣΑΕΠ με την ομάδα εργασίας που έκανε την εισήγηση για την εισαγωγή κριτηρίων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση – εκπαίδευση προσφύγων.
Ενημερωθήκαμε πως η απόφαση εισαγωγής κριτηρίων για την πρόσληψη αναπληρωτών σε δομές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι ειλημμένη και μάλιστα η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πιθανόν να κατατεθεί σε σχέδιο νόμου που έρχεται.
Η αξιοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού με εξειδίκευση σε δομές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως μας μεταφέρθηκε, κινείται σε συμφωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον χώρο αυτό.
Διαμαρτυρηθήκαμε για το γεγονός ότι σημαντικές ρυθμίσεις όπως η συγκεκριμένη, γίνονται γνωστές από πληροφορίες-διαρροές, χωρίς να έχει προηγηθεί ανοιχτός και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ επίσημων επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων.
Εμείς ως ΠΣΑΕΠ , εφόσον, όπως τουλάχιστον μας ενημέρωσαν, η απόφαση είναι ειλημμένη και σε τελικό στάδιο, ζητήσαμε δύο τροποποιήσεις, οι οποίες είναι:
1) Οι αλλαγές να μην περιλαμβάνουν τα Τμήματα Υποδοχής, ώστε να μην υπάρξουν σημαντικές ανακατατάξεις, αλλά να αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ΔΥΕΠ, που είναι ιδιαίτερη η λειτουργία, το έργο και η αποστολή τους εντός του εκπαιδευτικού μας συστήματος

2) Να μοριοδοτηθεί σημαντικά ΚΑΙ η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί στις δομές αυτές από τους συναδέλφους και όχι μόνο τα τυπικά προσόντα.

Σχόλια