Ανακοίνωση του ΠΣΑΕΠ για τη θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσηςΟ ΠΣΑΕΠ επικροτεί την αναγγελία του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου για τη θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για το σύνολο των παιδιών 4-6 ετών. Μετά το επίμονο αίτημα του συλλόγου μας αλλά και τους αγώνες που δώσαμε για την προάσπιση του δημόσιου Νηπιαγωγείου, είναι η πρώτη φορά που νιώθουμε ότι φτάνουμε πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του στόχου μας για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Φτάνει μόνο αυτή τη φορά τα λόγια να γίνουν πράξεις..

Το Νηπιαγωγείο είναι ένα πλαίσιο, το οποίο προάγει την διαθεματική  προσέγγιση ως διδακτική  μεθοδολογία για την κατάκτηση της  γνώσης. Διαμορφώνεται από τους/τις νηπιαγωγούς ΠΕ60 σε ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοικτό και  ευέλικτο, που ευνοεί την  αυτονομία των παιδιών και προωθεί τη γνωστική, την κοινωνική, τη συναισθηματική και τη φυσική ανάπτυξη αυτών.

Επιπλέον, προετοιμάζει την ομαλή μετάβαση των παιδιών σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, αυτό του Δημοτικού Σχολείου. Έτσι στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν δημιουργείται άγχος  για το επόμενο βήμα και τα βοηθά να προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα στο νέο περιβάλλον του δημοτικού, καθώς θα κατέχουν σχολική ετοιμότητα, τόσο από άποψη γνώσεων όσο και κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κριτικής σκέψης.

Ακόμη, με την υποχρεωτικότητα της φοίτησης των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο θα αποφεύγονται αρκετά περιστατικά επαναφοίτησης μαθητών. Πολλά παιδιά που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πλαίσιο προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται στη φοίτηση τους ως νήπια και δεν αποκτούν  την απαραίτητη σχολική ετοιμότητα που πρέπει να κατέχει ένα παιδί για την μετάβαση του στο δημοτικό σχολειό, μόνο μέσα σε μια σχολική χρονιά.

Επίσης, λόγω της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής φοίτησης των μαθητών θα προλαμβάνονται από νωρίς τα περιστατικά παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για τις δομές ΕΑΕ που υπάρχουν και τη διαδικασία που ακολουθείται, κάτι το οποίο παρατηρείται πως δεν μπορεί να γίνει από τους παιδικούς σταθμούς. Έτσι η πρώιμη παρέμβαση από νηπιακή ηλικία που είναι πολύ σημαντική, θα βοηθήσει στην ανίχνευση των παιδιών αυτών, με αποτέλεσμα να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για την βελτιστοποίηση της μαθησιακής τους πορείας, πάντα με τη βοήθεια των δομών ΕΑΕ του Νηπιαγωγείου και των εκπαιδευτικών ΕΑΕ.


Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων είναι και το γεγονός πως οι νηπιαγωγοί των τάξεων βρίσκονται στη δύσκολη θέση κάθε χρόνο να έχουν μαθητές δυο ταχυτήτων. Αυτών που φοίτησαν κανονικά στο νηπιαγωγείο ως προνήπια και αυτών που ήρθαν από παιδικούς σταθμούς, είτε δημοτικούς είτε ιδιωτικούς. Το γεγονός αυτό  δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών και δεν βοηθά στη συμβολή της γρηγορότερης και βέλτιστης εξέλιξης και των ίδιων των παιδιών.

Γι αυτούς τους πολύ σημαντικούς λόγους θεωρούμε πως η δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να θεσμοθετηθεί έγκαιρα, χωρίς υπεκφυγές και ανυπόστατες δικαιολογίες. Περιμένουμε άμεσα ο κ. Γαβρόγλου τις εξαγγελίες του να τις κάνει πράξη και να συμβάλλει  με αυτό τον τρόπο στην θέσπιση ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, κάτι που αποτελεί διαχρονικό αίτημα του κλάδου, εκτός από αίτημα του ΠΣΑΕΠ.

Σχόλια