Και η Δ.Α.Κ.Ε. τάσσεται στο πλευρό μας!

14 Ιουνίου 2015


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ξενοφώντος 15Α |10551 Αθήνα
14.06.2015

Σύστημα διορισμών – Προσμέτρηση Προϋπηρεσίας

 Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη λήξη του σχολικού έτους κι ενώ θα έπρεπε να προγραμματίζονται οι λεπτομέρειες για την ομαλή έναρξη του επόμενου, η αβεβαιότητα, η αναστάτωση, οι αλληλοσυγκρουόμενες εξαγγελίες και η παντελής έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού και προγραμματισμού είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

     Σε αυτό το κλίμα πραγματοποιούνται και οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διορισμού εκπαιδευτικών. Το ζητούμενο βέβαια είναι, πρώτιστα, η πραγματοποίησή τους κάτι που εδώ και καιρό είναι βασικό αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος αλλά και προβλεπόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2015. Η πολιτική ηγεσία, που αποφεύγει επιμελώς να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό διορισμών που προτίθεται να πραγματοποιήσει, δήλωσε την πρόθεσή της για ένα μεικτό σύστημα διορισμών – αν και όταν γίνουν - στο οποίο θα συνυπολογίζεται τόσο η επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ όσο και η προϋπηρεσία χωρίς όμως να προτείνει και την ακριβή μοριοδότηση των δύο αυτών παραμέτρων.
     Ψηφισμένη θέση του Κλάδου αποτελεί το σύστημα 60-40 (60% από διοριστέους ΑΣΕΠ και 40% από τους πίνακες  προϋπηρεσίας αναπληρωτών). Αυτή τη στιγμή, όμως, διανύουμε ένα μεταβατικό στάδιο που ως χαρακτηριστικά έχει τη μη ύπαρξη διοριστέων Εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60 από τον τελευταίο διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2008 (πάντα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και μόνο επιτυχόντων για τον κλάδο ΠΕ60.
     Έχοντας ως δεδομένα αφενός την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με βάση την οποία οι διορισμοί θα πρέπει να πραγματοποιούνται από Ανεξάρτητη Αρχή (ΑΣΕΠ) και με αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια (διαγωνισμός ΑΣΕΠ, προϋπηρεσία κλπ) αφετέρου το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός «επιτυχών» στον ΑΣΕΠ χρησιμοποιείται για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών σε θέση αναπληρωτή (επομένως και στην απόκτηση προϋπηρεσίας) η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει για το μεταβατικό αυτό στάδιο και μόνο:
  • Τη μοριοδότηση με 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας μέχρι τους 30 μήνες και με 1,5 για κάθε μήνα πάνω από τους 30 μήνες.
  • Τη μοριοδότηση με 0,5 μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βάση του 55 για τους επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (με δικαίωμα επιλογής της υψηλότερης βαθμολογίας ανάμεσα σε περισσότερους του ενός διαγωνισμούς).
     Από εκεί κι έπειτα θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος  για το νέο σύστημα διορισμών και δέσμευση της κυβέρνησης για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων  για την εκπαίδευση διορισμών.
     Διάλογος και αποφάσεις που θα θέσουν τέρμα στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρξει και για το ζήτημα της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών για την κατάταξή τους στους πίνακες.
     Η έλλειψη σχεδιασμού και οι αποσπασματικές ρυθμίσεις κάθε κυβέρνησης αλλά και Υπουργού Παιδείας έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια εκρηκτική κατάσταση και φέρνει σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, σε σύγκρουση τους εκπαιδευτικούς. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν οι ρυθμίσεις Λοβέρδου για άνοιγμα των πινάκων μόνο για το χρονικό διάστημα 2012 – 2014, για προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στα δυσπρόσιτα σχολεία αλλά και η ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 60.50 και 70.50.
     Με δεδομένη τη σύγχυση και τις έριδες που δημιουργούν τα παραπάνω ζητήματα, ιδιαίτερα με την αναμονή κατάθεσης του περίφημου και ακριβοθώρητου πολυνομοσχεδίου από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρεί πως η δικαιότερη λύση αυτή τη στιγμή είναι η προσμέτρηση της όποιας προσφερθείσας προϋπηρεσίας με ενιαίο τρόπο και σε όλους τους πίνακες. Αυτό σημαίνει:
  • Άνοιγμα των πινάκων και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας από το 2010 ως το 2014.
  • Διπλή μοριοδότηση της προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία (ότι ίσχυε για όλους τους εκπαιδευτικούς άλλων ετών) αφού οι εκπαιδευτικοί πρακτικά δεν μπορούσαν να επιλέξουν το να μην τοποθετηθούν σε αυτά υπό την απειλή του αποκλεισμού. Θα πρέπει όμως να επανεξεταστεί το όλο ζήτημα και να επαναπροσδιοριστούν οι σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες μέσα σε ένα νέο και με ενιαία κριτήρια πλαίσιο.
  • Προσμέτρηση της μέχρι και το τρέχον σχολικό έτος προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ΠΕ 60.50 και 70.50 τόσο στους πίνακες της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής (αφού αποκλεισμός τους από τον ένα από τους δυο θα αποτελούσε αναδρομική δυσμενή πράξη καθώς με αυτό το δεδομένο προσλαμβάνονταν). Είναι όμως απόλυτα απαραίτητο να ξεκαθαριστεί το τοπίο από το επόμενο σχολικό έτος κι έπειτα ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ότι θα επιλέγουν τον ένα από τους δυο πίνακες.
     Με βάση τις παραπάνω προτάσεις πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί ο Κλάδος στο μεταβατικό αυτό στάδιο ευελπιστώντας ότι η πραγματοποίηση των αναγκαίων διορισμών δε θα μείνει στο επίπεδο των συζητήσεων.
Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μάνος Ανδρουλάκης
Κώστας Χριστόπουλος