Γιατί φτάξαμε το Blog

Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Η προσμέτρηση στο διπλάσιο της πραγματικής προσφερθείσας εκπαιδευτικής υπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν κατά τα έτη 2010-2014 σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες είναι το χρόνιο και δίκαιο αίτημα δασκάλων και καθηγητών το οποίο ανέκυψε μετά το Ν. 3848/2010 και την τροποποίησή του με το Ν. 4283/2014.
Με το προς ψήφιση Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, προβλέπεται πως οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνεχίζουν να τροφοδοτούνται με στοιχεία προϋπηρεσίας από 01.09.2010 και μετά, αλλά χωρίς η προσφερθείσα προϋπηρεσία για τα έτη 2010-2014 σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες
σχολικές μονάδες να υπολογίζεται στο διπλάσιο.


Όσοι εκπαιδευτικοί δουλέψαμε σε δυσπρόσιτα ή απομακρυσμένα σχολεία, καταθέτοντας όπως όλοι μας, σώμα και ψυχή, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, σε ξεχασμένες από την κεντρική εξουσία σχολικές μονάδες, δίχως στοιχειώδη υποδομή δικαιούμαστε και είμαστε συνειδησιακά υποχρεωμένοι να απαιτούμε ίση μεταχείριση υπό το πνεύμα μιας ουσιαστικά δίκαιης συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αναφορικά με τη Δ.Ο.Ε., πιστεύουμε πως εάν πράγματι δεν επιθυμεί τη δημιουργία αδικιών όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου (1545/8.4.2015), θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της καθώς είναι γνωστό σε κάθε αναπληρωτή αλλά και πανελλαδικά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, πως κατά την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δίδεται προτεραιότητα στη στελέχωση δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων σχολικών μονάδων οπότε και τοποθετούνται (ή δύναται να τοποθετηθούν) εκπαιδευτικοί με υψηλή θέση στους πίνακες αναπληρωτών και μάλιστα υπό το φόβο διετούς αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησής τους.
Επίσης, κρίνουμε ως αίολο το επιχείρημα πως επιθυμούμε να αλλάξουμε κατά το δοκούν τη σχετική νομολογία καθώς ο διπλασιασμός της προϋπηρεσίας ίσχυε μέχρι το 2010 και θα ισχύει και μετά το 2015.
Ακόμη, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως οι πίνακες αναπληρωτών εμπεριέχουν δύο στοιχεία α) την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και β) τη διπλή μοριοδότηση των δυσπρόσιτων μονάδων. Εάν λοιπόν αλλάξει μόνο το ένα από τα δύο αυτά στοιχεία, τότε έχουμε παραβίαση και όχι ‘ξεκλείδωμα’ των πινάκων.
Επειδή θεωρούμε πως το αίτημά μας είναι δίκαιο και σας καλούμε να σταθείτε συμπαραστάτες των προσπαθειών μας προκειμένω να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη του Πολυνομοσχεδίου που θα αναγνωρίζει ισότιμα, ανεξαρτήτως σχολικού έτους, την προσφερθείσα προϋπηρεσία ώστε να αρθεί μια πασιφανής αδικία εις βάρος συναδέλφων.