Αναμένοντας συμπαράσταση από τη ΔΟΕΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010 - 2014

 Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1545/8-4-2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει το Προσχέδιο Νομοθετικών Ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη μη προσμέτρηση στο διπλάσιο της πραγματικής προσφερθείσας εκπαιδευτικής υπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Δ.Ο.Ε. «το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πιστεύει ότι, για να μη δημιουργηθούν αδικίες, δε θα πρέπει να ισχύσει η διπλή μέτρηση των μορίων…».

Επειδή, η διπλή μοριοδότηση καθώς και ο διπλασιασμός της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία ίσχυε μέχρι το 2010.
Επειδή, η διπλή μοριοδότηση καθώς και ο διπλασιασμός της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία ισχύει από το 2015 και μετά.
Επειδή, πολλοί αναπληρωτές εν γνώσι μας και κατ’ επιλογή μας επιλέξαμε να υπηρετήσουμε σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες.
Επειδή, η συγκεκριμένη διάταξη καθώς και η αποδοχή της από τη Δ.Ο.Ε. αποτελούν πράξεις απαξίωσης και πασιφανούς αδικίας εις βάρος μιας μειοψηφίας εκπαιδευτικών.
Επειδή, όσοι έχουν επισκεφτεί δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες ή όσοι έχουμε υπηρετήσει σε αυτές γνωρίζουμε την αντιξοότητα των συνθηκών σε εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διαβίωσης.
Ζητούμε την αναθεώρηση της συγκεκριμένης φωτογραφικής διάταξης.
Ζητούμε την υποστήριξη της Δ.Ο.Ε. με την αναθεώρηση της θέσης της απέναντί μας.
Ζητούμε την υποστήριξη των κατά τόπους Συλλόγων Εκπαιδευτικών.