Καμία τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού στα δυσπρόσιτα δεν ήταν τυχαία!Με έκπληξη διαπιστώσαμε, διαβάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κου Κουράκη στην ΕτΣ αναφορικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά τα έτη 2010-2014, πως ακούγοντας προφανώς αβάσιμες ή ιδιοτελείς(;) τοποθετήσεις επί του θέματος, ενστερνίζεται τους ισχυρισμούς περί 'τυχαίας' τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα σχολεία της χώρας.
           Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι εντελώς αβάσιμοι διότι οι αναπληρωτές που επέλεξαν να υπηρετήσουν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες το έπραξαν είτε ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ (όπως κι εκείνοι οι οποίοι συνειδητά επέλεξαν να μην τις προτιμήσουν)  είτε ΑΝΑΓΚΑΤΙΚΑ μιας και βρίσκονταν σε χαμηλές θέσεις του πίνακα αναπληρωτών και σε περίπτωση άρνησής τους υπήρχε ο διετής αποκλεισμός. Άρα τα περί τυχαιότητας καταρρίπτονται! Τα παραπάνω ορίζονται και στην πιο πρόσφατη -αναφορικά με το ζήτημα- εκδοθείσα διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στις 8.9.2014 την οποία και παραθέτω ακολούθως:

<< Από το αρμόδιο Τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εστάλη σήμερα Δευτέρα 8/9/2014 η ακόλουθη διευκρίνιση:
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από (υποψηφίους) εκπ/κούς αλλά και από Δ/νσεις Εκπ/σης, αναφορικά με τις προσφάτως ψηφισθείσες στη Βουλή των Ελλήνων διατάξεις περί: α) διπλασιασμού μοριοδότησης στους πίνακες του ΑΣΕΠ της προσφερθείσας προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες με μοριοδότηση ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και β) της προσμέτρησης στους πίνακες αναπληρωτών της προσφερθείσας προϋπηρεσίας από 01-09-2012, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής για τις προσλήψεις στη δημόσια γενική εκπαίδευση:
    ……
    Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπ/κών που προσλαμβάνονται με τις (προϋφιστάμενες) γενικές διατάξεις προσλήψεων, ήτοι σε περιοχή πρόσληψης (όπως δηλαδή συνέβη με τις προσλήψεις με την αριθμ. 141600/Δ2/8-9-2014/ ΑΔΑ: 745Β9-5ΦΘ υ. α. ), προφανώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα λειτουργικά κενά σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες μοριοδότησης ΙΑ΄ και ΙΒ΄ (ή/και τα δυσπρόσιτα σχολεία).
Για παράδειγμα εκπ/κός που προσλήφθηκε στην περιοχή Δ΄ Δωδεκανήσου της οικείας ΔΔΕ προφανώς και μπορεί να τοποθετηθεί στο Ημερήσιο Γ/σιο (Λ.Τ.) Μεγίστης Καστελόριζου, κατόπιν επιλογής του κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή αυτοδικαίως σε περίπτωση που είναι τελευταίος στο σχετικό πίνακα κατάταξης, ακόμη και αν δεν το έχει δηλώσει ως συγκεκριμένη επιλογή απομακρυσμένου σχολείου στην αίτηση αναπληρωτή.
Στο πλαίσιο αυτό οφείλετε να ενημερώσετε τους προσληφθέντες εκπ/κούς για τα ανωτέρω ζητήματα/ευεργετήματα, προκειμένου να σταθμίσουν τα δεδομένα και να τα λάβουν υπόψη τους κατά την επιλογή των σχολείων προτίμησης τοποθέτησης.>>

            Επομένως το δίλημμα που τίθεται είναι εάν θα δικαιωθούν ηθικά (με διπλή μοριοδότηση) όσοι ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ επέλεξαν τις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες και όσοι ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ υπηρέτησαν σε αυτές ή εάν  θα θελήσουμε να ικανοποιήσουμε όσους ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ δεν τις επέλεξαν.
            Στην πρώτη περίπτωση επιβραβεύονται όσοι συνειδητά ή αναγκαστικά υπηρέτησαν στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες ενώ στη δεύτερη περίπτωση δικαιώνονται για την επιλογή τους όσοι συνειδητά δεν προσέφεραν υπηρεσία  σ'αυτές.
            Έτσι λοιπόν, επειδή θεωρούμε πως όλα τα ανωτέρω είναι αυταπόδεικτα και εναρμονισμένα με την κοινή λογική, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναθεωρήσει τη στάση της και να προβεί στην αποκατάσταση των αδικιών που δημιούργησαν προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις.

                                                                        “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ
                                                                                                ΚΑΙ
                                                                        ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”