ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς

τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Αν. Κουράκη

ΚΟΙΝΟΠ:     

1.    Υπουργό Παιδείας κ. Αρ. Μπαλτά

2.   ΟΛΜΕ

 Κύριοι υπουργοί,

διαβάσαμε στο προσχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων, που αφορούν σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αναπληρωτές καθηγητές, ότι κατά την προσμέτρηση προϋπηρεσίας στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές ισότητας και δικαιοσύνης.

Αδικεί κατάφορα τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σε  δυσπρόσιτες περιοχές το διάστημα 2010-2014. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο οι αναπληρωτές, όπως εξάλλου και οι μόνιμοι, στις δυσπρόσιτες περιοχές είναι εξαιρετικά αντίξοες, πόσο μάλιστα στα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης, και δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο υπολογίζεται στο διπλάσιο η προϋπηρεσία στα δυσπρόσιτα μέχρι το 2010 και μετά το 2015 και δεν αναγνωρίζεται ειδικά και μόνο για την περίοδο 2010-2014.

Οι ισχυρισμοί ‘περί αιφνιδιασμού’ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κατείχαν υψηλή θέση στους πίνακες αναπληρωτών και κατά τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων απέρριψαν την επιλογή των δυσπρόσιτων σχολείων, είναι αβάσιμοι και αίολοι.

Γιατί έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο εκπαιδευτικοί από τις πρώτες θέσεις των πινάκων να καταλαμβάνουν αναγκαστικά τις θέσεις στα δυσπρόσιτα, κατά την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην οποία και συμμετέχουν δικαιωματικά. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν για τα έτη πριν το 2010 έλαβαν την ηθική και πρακτική ανταμοιβή της διπλής μοριοδότησης. Δεν υπάρχει κανένας λοιπόν λόγος για να μην ανταμειφθούν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν μετά το 2010.

   Το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είχε τις σχετικές διαβεβαιώσεις αρμοδίων πως οι πίνακες αναπληρωτών θα τροφοδοτηθούν κατά το άνοιγμά τους με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν. 3391/2005 κατεύθυνση και προς την οποία κινήθηκε –έστω και τμηματικά για τα έτη 2012-2014- η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τον Ν.4283/2014 με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστικών φορέων γεγονός που ανατρέπει τους ως άνω ισχυρισμούς περί άγνοιας ή αιφνιδιασμού των εκπαιδευτικών.

Όλα τα παραπάνω δηλώνονται ξεκάθαρα και σε διευκρίνιση  που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας.

Η διπλή μοριοδότηση στα δυσπρόσιτα δεν καταργήθηκε ποτέ. Πάγωσε, όταν πάγωσαν και οι πίνακες.

 Άνοιγμα των πινάκων, αυτόματα συνεπάγεται προσμέτρηση της προϋπηρεσίας όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3255/04.  Δηλαδή διπλή μοριοδότηση στα δυσπρόσιτα. Χωρίς καμιά εξαίρεση ετών.

Παραθέτω ένα μέρος της διευκρίνησης από τη Διεύθυνση Κυκλάδων.

http://dide.kyk.sch.gr/index.php/news/item/1138-upoboli_aitisis_anaplirwtwn_08092014

Από το αρμόδιο Τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εστάλη σήμερα Δευτέρα 8/9/2014 η ακόλουθη διευκρίνιση:

«Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από (υποψηφίους) εκπ/κούς αλλά και από Δ/νσεις Εκπ/σης, αναφορικά με τις προσφάτως ψηφισθείσες στη Βουλή των Ελλήνων διατάξεις περί: α) διπλασιασμού μοριοδότησης στους πίνακες του ΑΣΕΠ της προσφερθείσας προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες με μοριοδότηση ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και β) της προσμέτρησης στους πίνακες αναπληρωτών της προσφερθείσας προϋπηρεσίας από 01-09-2012, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής για τις προσλήψεις στη δημόσια γενική εκπαίδευση:

Πραγματική προσφερθείσα υπηρεσία αναπληρωτών (και ωρομισθίων) σε απομακρυσμένες δημόσιες σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης με μοριοδότηση ΙΑ΄ ή  ΙΒ΄ από το σχολικό έτος 2014-15 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους πίνακες του άρθρου 3 του ν.3848/2010, ήτοι στους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ορίου των 60 μηνών (και όχι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ).                                                                                                                                                                                                                                              Προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ (και όχι για τους πίνακες του ΑΣΕΠ). Επί του θέματος υπενθυμίζεται ότι στη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3255/04, η οποία τελεί σε ισχύ (αλλά είχε παραμείνει στην πράξη ανενεργή στο πλαίσιο της ετέρας διάταξης περί κλειδώματος των πινάκων από 01-07-2010), ορίζεται ότι «Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο.                              (.....)

        Για παράδειγμα εκπ/κός που προσλήφθηκε στην περιοχή Δ΄ Δωδεκανήσου της οικείας ΔΔΕ προφανώς και μπορεί να τοποθετηθεί στο Ημερήσιο Γ/σιο (Λ.Τ.) Μεγίστης Καστελόριζου, κατόπιν επιλογής του κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή αυτοδικαίως σε περίπτωση που είναι τελευταίος στο σχετικό πίνακα κατάταξης, ακόμη και αν δεν το έχει δηλώσει ως συγκεκριμένη επιλογή απομακρυσμένου σχολείου στην αίτηση αναπληρωτή.»

Η τελευταία υπογράμμιση έρχεται για να καταρρίψει τους ισχυρισμούς κάποιων ότι βρεθήκαμε στα δυσπρόσιτα τυχαία αυτήν την τετραετία, άρα δεν δικαιούμαστε τα διπλά μόρια. Αναφέρεται ξεκάθαρα παραπάνω ότι είτε από επιλογή, είτε αναγκαστικά, ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί στα δυσπρόσιτα παίρνει τα διπλά μόρια.
      Οι πίνακες αναπληρωτών εμπεριέχουν δύο στοιχεία α) την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και β) τη διπλή μοριοδότηση των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων. Εάν λοιπόν αλλάξει μόνο το ένα από τα δύο αυτά στοιχεία, τότε αλλοιώνει και δεν «ξεκλειδώνει δίκαια» τους πίνακες.
 Το δίκαιο, λοιπόν, είναι να αναγνωριστεί ότι οι εκπαιδευτικοί του εν λόγω χρονικού διαστήματος δεν υπηρέτησαν «λιγότερο» τα δυσπρόσιτα αυτά σχολεία σε σχέση με τους συναδέλφους τους πριν το 2010 και μετά το 2015 που πήραν και θα πάρουν διπλά μόρια αντίστοιχα.


Ζητούμε να εφαρμοστεί ο υπάρχων νόμος κ όχι μέρος του.

Νόμο που μας διευκρίνισε το υπουργείο μας στην αρχή αυτής της σχολικής χρονιάς, την οποία ακόμα διανύουμε!

Ξεκλείδωμα των πινάκων συνεπάγεται αυτόματα και διπλή μοριοδότηση σε όλους όσους έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτα μέρη.

Είναι ανταμοιβή για όλους τους συναδέλφους που υπηρέτησαν στα πιο δύσκολα σημεία της χώρας μας.

 Με εκτίμηση
Οι εκπαιδευτικοίΠατσαρίκα Αναστασία                   ΠΕ02
Κουρνιώτη Χριστίνα                       ΠΕ03
Μπλιθικιώτη Βασιλική                    ΠΕ04.01
Παναγιώτου Θεόδωρος                  ΠΕ06
Μπενάκη Ελένη                               ΠΕ11
Πολυχρονοπούλου Kατερίνα        ΠΕ20
Σιδηροπούλου Ελένη                      ΠΕ70
Κοσμίδου Μαρία                             ΠΕ01
Γαμβρουλή Ουρανία                      ΠΕ02
Ζούλης Εμμανουήλ                         ΠΕ02
Παρδάλη Αφροδίτη                        ΠΕ03
Κονταξή Αγγελική                          ΠΕ06
Κυριακίδου Παναγιώτα                ΠΕ09
Σταυρίδου Ισαβέλλα                      ΠΕ16.01
Σταματοπούλου Ελένη                  ΠΕ20
Μούδιου Χρυσάνθη                        ΠΕ60
Κουκουλάκη Ελευθερία                  ΠΕ70
Δούγκαρη Αικατερίνη                    ΠΕ70
Τσομπανίδης Γρηγόριος                ΠΕ70
Καρακάσογλου Δημήτρης             ΠΕ02
Κουτσουμπάκη Ιωάννα                  ΠΕ02
Γάλλιου Ειρήνη                                ΠΕ03
Βαρακλής Τάσος                              ΠΕ04
Μπαρμπάτη Γεωργία                      ΠΕ06
Χαραλαμπίδης Τάσος                     ΠΕ09
Ζερδεβά Μαρία–Παρασκευή        ΠΕ20
Γκόλια Ευτυχία                                ΠΕ02
Γαβαλάς Ιωάννης                            ΠΕ03
Κατσιγιάννης Λάμπρος                 ΠΕ04


Κουφονήσι, 19/05/2015