ΠΣΑΕΠ_Τι προσλήψεις περιμένουμε στην ειδική αγωγή, Πώς δηλώνουμε τα ΚΕΔΔΥ, Τι προτείνουμε για την παράλληλη στήριξη, Πως θα τρέξουν οι πίνακεςΑντιπροσωπεία του ΠΣΑΕΠ παρευρέθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να ενημερωθεί και να καταθέσει προτάσεις για τα θέματα της ειδικής αγωγής.


Α' φάση ειδικής αγωγής (Ειδικά σχολεία, T.E., ΚΕΔΔΥ, Παράλληλη στήριξη)
Για τις προσλήψεις ειδικής αγωγής ενημερωθήκαμε ξανά ότι αναμένουμε ανάλογους αριθμούς με πέρυσι. Φυσικά θα υπάρχει μικρή απόκλιση ανάλογα με τα κενά που θα δηλώνουν από τις διευθύνσεις. Παρακάτω σας θυμίζουμε τους περυσινούς αριθμούς που προσλήφθηκαν ανά ειδικότητα στην α' φάση ειδικής αγωγής.

Αγγλικών 4
Καλλιτεχνικών 25
Φυσικής Αγωγής 33
Μουσικών 24
Μουσικών μη ανωτάτων ιδρυμάτων 32
Πληροφορικής 29
Θεατρολόγων 25
Δασκάλων 2741
Νηπιαγωγών 576

Ο τρόπος που θα τρέξουν οι πίνακες
Επίσης,επιβεβαιώσαμε την ενημέρωσή μας για τον τρόπο που θα τρέξουν οι πίνακες. Αναμένουμε λοιπόν πρώτα τις προσλήψεις ειδικής αγωγής κι έπειτα αυτές της γενικής. Στην ειδική αγωγή οι προσλήψεις θα γίνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έγιναν πέρυσι (Ειδικά σχολεία + Τ.Ε.+ παράλληλη) με τον διαχωρισμό να γίνεται μεταξύ Ειδικά σχολεία + Τ.Ε. ή παράλληλη στήριξη. Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα:

Παράδειγμα: Ο. κ. Τάδε είναι στη θέση 500 του πίνακα ειδικής αγωγής και έχει φτάσει η σειρά του να προσληφθεί. Ο κ. Τάδε έχει δηλώσει με τη σειρά τις εξής περιοχές:  Κόρινθο, Ηράκλειο, Χανιά Λακωνία. 

Αν δεν υπάρχει κενό σε ΣΜΕΑΕ (Ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης) στην Κόρινθο, τότε το σύστημα εξετάζει αν υπάρχει κενό παράλληλης στήριξης στην Κόρινθο. Αν όχι, προχωράει στην δεύτερη του επιλογή, στο Ηράκλειο και τρέχει με τον ίδιο τρόπο. 

Αριθμός και δηλώσεις των ΚΕΔΔΥ
Οι προσλήψεις στα ΚΕΔΥ αναμένεται να είναι 100 για α/θμια και β/θμια περίπου μοιρασμένες στη μέση. Θυμίζουμε πέρυσι 58 ήταν οι προσληφθέντες στην α/θμια. Τα ΚΕΔΔΥ δεν έχουν μετονομαστεί ακόμη σε ΚΕΣΥ καθώς εκκρεμούν κάποιες διαπιστωτικές πράξεις που θα ολοκληρωθούν περίπου τα Χριστούγεννα και γι αυτόν τον λόγο εμφανίζονται ως ΚΕΔΔΥ στη δήλωσή μας. Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα για τη δήλωση των ΚΕΔΔΥ, αφού οι ερωτήσεις είναι πολλές. Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι τα ΚΕΔΔΥ μπορούν να παρεμβάλλονται ανάμεσα σε άλλες επιλογές, δηλαδή μπορείτε να τα δηλώσετε όπως θέλετε. Αν επιθυμούμε να προσληφθούμε σε ΚΕΔΔΥ πρέπει να προσέξουμε πως θα τα τοποθετήσουμε στην δήλωση. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα.

Παράδειγμα: αν ο κ. Τάδε που βρίσκεται στους πίνακες της ειδικής αγωγής επιθυμεί να εργαστεί σε όλες τις δομές (ΣΜΕΑΕ, Παράλληλη στήριξη και ΚΕΔΔΥ) και οι πόλεις που θέλει να δηλώσει είναι με τη σειρά Λάρισα, Τρίκαλα, Α' Μαγνησία, Κόρινθος, Καβάλα τότε πρέπει να δηλώσει:

1. Λάρισα
2. ΚΕΔΔΥ Λάρισας
3. Τρίκαλα
4. ΚΕΔΔΥ Τρικάλων
5. Α' Μαγνησία
6. ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας
7. Κόρινθος
8. ΚΕΔΔΥ Κορίνθου
9. Καβάλα
10. ΚΕΔΔΥ Καβάλας

Αν έχει ως προτεραιότητα να εργαστεί σε ΚΕΔΔΥ σε σχέση με ΣΜΕΑΕ ή Παράλληλη στήριξη τότε απλά θα βάλει:
1. ΚΕΔΔΥ Λάρισας
2. Λάρισα κλπ.

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσει ότι δεν θα προσληφθεί κάποιος που είναι χαμηλότερα στον πίνακα σε ΚΕΔΔΥ που είχε δηλώσει ο ίδιος στο τέλος της δήλωσης του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο κ. Τάδε δηλώσει :

1. Λάρισα
2. Τρίκαλα
3. Α' Μαγνησία
4. Κόρινθος
5. Καβάλα
6. ΚΕΔΔΥ Λάρισας
6. ΚΕΔΔΥ Τρικάλων
7. ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας
9. ΚΕΔΔΥ Κορίνθου
10. ΚΕΔΔΥ Καβάλας,

τότε μπορεί να προσληφθεί για παράδειγμα ως παράλληλη στήριξη στην 3η του επιλογή, δηλαδή στη Α' Μαγνησία, και ο κ. Δείνα που βρίσκεται χαμηλότερα στον πίνακα και κάνει με τον πρώτο τρόπο τη δήλωση να προσληφθεί στο ΚΕΔΔΥ Λάρισας. Προσοχή λοιπόν!

Ακόμα κι αν δεν τρέξουν μαζί οι προσλήψεις ο πρώτος τρόπος είναι ο ενδεδειγμένος να κάνουμε την δήλωσή μας αν έχουμε προτεραιότητα την περιοχή και όχι τη δομή της ειδικής αγωγής που θα εργαστούμε.

Πρόταση για την παράλληλη στήριξη
Σε ότι αφορά την παράλληλη στήριξη επαναλάβαμε το αίτημά μας για προσμέτρηση των συνολικών διαλειμμάτων της ημέρας ως μια διδακτική ώρα. Από τη μία κατανοούμε και ενστερνιζόμαστε ότι στο διάλειμμα παράγεται εκπαιδευτικό έργο μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή οπότε δεν μπορεί να απουσιάζει, αλλά από την άλλη πρέπει και το Υπουργείο να κατανοήσει ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να εργάζεται χωρίς διάλειμμα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και πολλές φορές χωρίς ενδιάμεσο κενό. Η πρότασή μας ήταν σαφής. Αφού το διάλειμμα λογίζεται ως παραγωγή εκπαιδευτικού έργου να προσμετρώνται όλα τα διαλείμματα ως διδακτική ώρα. Είναι δύσκολο να συμβεί από φέτος, όμως ως ΠΣΑΕΠ θα πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τέλος, όπως έχουμε αναφέρει ξανά οι περιφερειακές διευθύνσεις θα αποστείλουν τα κενά μέχρι τις 3/09 στο Υπουργείο. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις τη ίδια μέρα. Η πιθανότερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου. Όπως ενημερωθήκαμε γίνονται προσπάθειες να ανακοινωθούν μια μέρα νωρίτερα, χωρίς όμως να αποτελεί το πιθανότερο σενάριο.

Για οποιοδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει ενημέρωση.


Σχόλια