Στην Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Πράξη δεν υπάρχουν Διαχωρισμοί
Συνάντηση με το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλο Μηταφίδη

Την Κυριακή 14/6/2015, νηπιαγωγοί που εργάστηκαν σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, όπου τέθηκε το θέμα της προσμέτρησης στους πίνακες της γενικής, της προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε στις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης, αλλά και αυτό της προσμέτρησης διπλάσιων μορίων στους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες κατά την περίοδο 2010-2014.
Σε κλίμα θετικό και κατανοώντας τις απόψεις μας, ο Κύριος Μηταφίδης συμφώνησε ότι η Εκπαίδευση πρέπει να είναι ενιαία και ότι ο κλάδος δεν πρέπει να διαχωριστεί.
Στη συνέχεια ενημερώσαμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση , έχουν δώσει ΑΣΕΠ και έχουν πολύ καλή βαθμολογία που τους εξασφάλιζε εργασία και στη Γενική αλλά επέλεξαν να εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην Ειδική. Αναφέραμε ακόμη, τη στήριξη από τους τοπικούς συλλόγους και από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ,καθώς και την αντίθεση τους στο Διαχωρισμό του Κλάδου.
Τονίσαμε ότι, οι ΠΕ70.50 και οι ΠΕ60.50 ανήκουν στον κλάδο ΠΕ70/ΠΕ60. Είμαστε δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με ένα επιπρόσθετο τυπικό προσόν (σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος). Αυτόνομοι κλάδοι 70.50 και 60.50 δεν υπάρχουν. Πρόκειται περί ονομασίας για να ξεχωρίζουν από τους ΠΕ71 και ΠΕ61 (απόφοιτοι από τα τμήματα ειδικής αγωγής). Οι ΠΕ 70.50 ΚΑΙ ΠΕ 60.50 καλύπτουν κενά στην ειδική αγωγή, τα οποία σε σύντομο διάστημα θα καλύπτονται από τους ΠΕ 61- ΠΕ 71. Τα μόρια στον πίνακα ειδικής αγωγής δεν θα έχουν κανένα νόημα πλέον. Οι ΠΕ 70.50 ΚΑΙ ΠΕ 60.50 θα εξαφανιστούν από την ειδική αγωγή μαζί με την αποκτηθείσα προϋπηρεσία.
Όσον αφορά το θέμα των δυσπρόσιτων σχολείων , ο Κύριος Μηταφίδης ανέφερε ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες εφόσον τα σύγχρονα δεδομένα έχουν αλλάξει. Γνωρίζει το συγκεκριμένο θέμα και έχει την πρόθεση να βοηθήσει για τη διευθέτηση του ώστε να μη αδικηθούν οι συνάδελφοι που δούλεψαν σε αυτές τις περιοχές.
Ζητήσαμε Δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση στο χώρο της Εκπαίδευσης
Ένταξη της προϋπηρεσίας μας στους πίνακες Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης