ΠΣΑΕΠ_Ενημέρωση για Προσλήψεις (Γενική, Ειδική (ΣΜΕΑΕ/Παράλληλη), ΔΥΕΠ - Υπερωρίες σε ολιγοθέσια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο Υπουργείο παρευρίσκεται αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος του ΠΣΑΕΠ και στη συνάντηση με τη προϊσταμένη της διεύθυνσης προσωπικού ενημερώθηκε ότι:


- Αναμένονται προσλήψεις Γενικής και Ειδικής για Αθμια και Δθμια την εβδομάδα αυτή.

- 1335 είναι οι 7μηνες (και όχι 10μηνες) πιστώσεις που έχουν προκύψει από τις άδειες άνευ αποδοχών.

- Η Δευτεροβάθμια δεν έχει καθόλου υπόλοιπα πιστώσεων.

- Η Πρωτοβάθμια διαθέτει κάποια λίγα υπόλοιπα πιστώσεων (π.χ. πιστώσεις Γενικής, ΣΜΕΑΕ), στα οποία θα προστεθούν και οι πιστώσεις από μη αναλήψεις υπηρεσίας τα οποία και έχουμε ζητήσει να διατεθούν όλα και άμεσα. 

  •       Περίπου 60 προσλήψεις παράλληλης στήριξης θα γίνουν σε Αθμια και Δθμια από μη αναλήψεις υπηρεσίας (40-20 η κατανομή τους)

  •  Ο αριθμός προσλήψεων σε ΣΜΕΑΕ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 100.   

- Συνολικά επομένως ο αριθμός που αναμένουμε θα ξεπεράσει τις 1500 προσλήψεις (για Αθμια και Δθμια), χωρίς να είναι γνωστός ακόμη ο ακριβής αριθμός.

 - Πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης των προσλήψεων είναι η Πέμπτη αλλά σε κάθε περίπτωση η ανάληψη θα ξεκινήσει είτε Παρασκευή 1/12 είτε Δευτέρα 4/12.

- Η κατανομή των πιστώσεων από τις 1335 7μηνες πιστώσεις που έχουν προκύψει από άδειες άνευ αποδοχών δεν έχει οριστικοποιηθεί, διαφαίνεται όμως, πως τα περισσότερα κενά συγκεντρώνονται στη Δευτεροβάθμια και συνεπώς σημαντικό μέρος προσλήψεων θα κατευθυνθεί εκεί. 

- Την εβδομάδα αυτή επίσης, όπως έχουμε ενημερώσει, θα έχουμε και τις προσλήψεις για ΔΥΕΠ


Υπερωρίες σε ολιγοθέσια σχολεία

Σε συνάντηση με τον προϊστάμενο του ΕΣΠΑ ενημερωθήκαμε ότι: Το γενικό λογιστήριο του κράτους δεν έχει απαντήσει ακόμα στο αίτημα που υπέβαλε η υπηρεσία του ΕΣΠΑ για πληρωμή των υπερωριών μέσω ΠΔΕ. Ως εκ τούτου και για να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση θα σταλεί σήμερα αίτημα να πληρωθούν οι υπερωρίες από τον τακτικό προϋπολογισμό. Ζητήσαμε και λάβαμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν θα χαθούν οι υπερωρίες και θα πληρωθούν κανονικά.Σχόλια