Ενημέρωση από τις σημερινές (20/11) συναντήσεις μελών του Π.Σ.Α.Ε.Π. με τα αρμόδια τμήματα στο Υπουργείο Παιδείας για Ζ.Ε.Π., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ενημέρωση από τις σημερινές (20/11) συναντήσεις μελών του Π.Σ.Α.Ε.Π. με τα αρμόδια τμήματα στο Υπουργείο Παιδείας για Ζ.Ε.Π., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Εκπρόσωποι του Π.Σ.Α.Ε.Π. παρευρέθηκαν σήμερα στο Υπουργείο για ενημέρωση για προσλήψεις σε Ζ.Ε.Π, Δ.Υ.Ε.Π. και Σ.Μ.Ε.Α.
Από τις συναντήσεις με τα αρμόδια τμήματα προκύπτουν τα εξής:


Ζ.Ε.Π.

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 14 προσλήψεις δασκάλων για Ζ.Ε.Π. από μη ανάληψη υπηρεσίας, όπως έγκαιρα και έγκυρα σας πληροφορήσαμε νωρίς το μεσημέρι.


Δ.Υ.Ε.Π.

Δεν αναμένονται προσλήψεις την εβδομάδα αυτή για Δ.Υ.Ε.Π. Ο αριθμός των προσλήψεων για υποστήριξη και εκπαίδευση μαθητών προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κινηθεί στα επίπεδα που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωση μας με μικρές αυξομειώσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα τελικά στοιχεία που θα αποστείλουν οι διευθύνσεις. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο έκδοσης και νέας Κ.Υ.Α. για Δ.Υ.Ε.Π. λόγω ροής προσφυγόπουλων προς την ηπειρωτική Ελλάδα που θα πρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Οι πιστώσεις που έχουν απομείνει για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μαζί με αυτές από μη ανάληψη υπηρεσίας μπορούν να δώσουν προσλήψεις μεταξύ 70-100 αναπληρωτών. Δεν αναμένονται ωστόσο για την τρέχουσα εβδομάδα όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας. 

*Αναφέραμε στον διευθυντή ειδικής αγωγής τις ενστάσεις μας για φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες Πρωτοβάθμιες στην τοποθέτηση αναπληρωτών Παράλληλης στήριξης. Συγκεκριμένα μας μεταφέρθηκε πως  ορισμένες διευθύνσεις αντί να προβούν σε καλύτερη κατανομή μεταξύ του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΑΕ- μαθητών από το νέο κύμα προσλήψεων, συνάδελφοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν 3 και 4 μαθητές αλλά και πολλοί μαθητές να έχουν πλέον 2(!) εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης από 3 έως 6 ώρες τον καθένα. Τονίσαμε πως κάτι τέτοιο είναι αντιπαιδαγωγικό και δεν μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο διευθυντής ειδικής αγωγής συμφώνησε μαζί μας, τόνισε πως υπεύθυνοι για τις τοποθετήσεις είναι οι εκάστοτε Πρωτοβάθμιες διευθύνσεις, ωστόσο θα γίνουν παρεμβάσεις προς επίλυση τέτοιων ζητημάτων.
Σε κάθε περίπτωση, πάγια και σταθερή θέση του συλλόγου μας είναι να διατίθεται ένας εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή που χρήζει υποστήριξης από τη δομή της Παράλληλης στήριξης-Συνεκπαίδευσης.

Στηρίξτε έμπρακτα τον σύλλογο που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους αναπληρωτές. Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ 


Σχόλια