ΠΣΑΕΠ_ Όλα όσα αφορούν τους αναπληρωτές (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) στις ΔΥΕΠ

Π.Σ.Α.Ε.Π.
-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση- Πρόσκληση για περιοχές 2017-2018 (ΦΕΚ 2920/τ.Β΄/24-08-2017) και σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας των ΔΥΕΠ 2017, ο ΠΣΑΕΠ απαντά στα ερωτήματα των αναπληρωτών

  • Λειτουργία των ΔΥΕΠ

     Τα νηπιαγωγεία των ΔΥΕΠ θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.
Τα δημοτικά των ΔΥΕΠ θα λειτουργούν σε δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να λειτουργήσουν εντός των κέντρων φιλοξενίας.
  • Ωράριο λειτουργίας των ΔΥΕΠ

Το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων των ΔΥΕΠ θα είναι 8:15-13:00.

Το ωράριο λειτουργίας των δημοτικών των ΔΥΕΠ θα είναι 14:00-18:00
(στην περίπτωση που δημοτικό των ΔΥΕΠ λειτουργεί εντός κέντρου φιλοξενίας τότε το ωράριο είναι 8:30-12:30).

  • Υπεύθυνος των ΔΥΕΠ

Ο υπεύθυνος των ΔΥΕΠ είναι πλήρους ωραρίου και μπορεί να είναι μόνο δάσκαλος (ΠΕ70) ή φιλόλογος (ΠΕ02).
Στην θέση αυτή προσλαμβάνεται αναπληρωτής εφόσον δεν υπάρχει μόνιμος να την καλύψει.

  • Το ωράριο των αναπληρωτών που έχουν προληφθεί στις ΔΥΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 προσλαμβάνονται στις ΔΥΕΠ αποκλειστικά με πλήρες ωράριο.

Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων κλάδων μπορούν να προσληφθούν είτε με μειωμένο ωράριο (εφόσον έχουν δηλώσει περιοχές μειωμένου ωραρίου), είτε με πλήρες ωράριο (εφόσον έχουν δηλώσει περιοχές πλήρους ωραρίου).

Σημείωση: το μειωμένο ωράριο είναι από 9 έως 15 ώρες εβδομαδιαίως.

  • Αναβάθμιση ωραρίου σε πλήρες
Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει πολλούς συναδέλφους και ως ΠΣΑΕΠ προσπαθήσαμε να το ερμηνεύσουμε με βάση την Υπουργική Απόφαση- Πρόσκληση για περιοχές 2017-2018 (ΦΕΚ 2920/τ.Β΄/24-08-2017)

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου μπορεί να αναβαθμιστεί σε αναπληρωτή πλήρους ωραρίου μόνο στην περιοχή την οποία έχει προσληφθεί με μειωμένο ωράριο (εφόσον την έχει δηλώσει)

Παράδειγμα: Ο αναπληρωτής κ. Τάδε έχει προληφθεί με μειωμένο ωράριο σε ΔΥΕΠ στην Ά Αθηνών, τότε μπορεί να αναβαθμιστεί σε  αναπληρωτή πλήρους ωραρίου μόνο στην Ά Αθηνών και μόνο εάν έχει δηλώσει "Α' Αθηνών - πλήρους ωραρίου" στην δήλωση περιοχών.

Για το συγκεκριμένο θέμα περιμένουμε διευκρίνιση για το εάν ο αναπληρωτής μπορεί να γίνει πλήρους ωραρίου σε όλες τις δομές της γενικής αγωγής. 

(Το συγκεκριμένο συμπέρασμα εξάγεται από την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση
Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΄ : Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Α Π Ο Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ω Ν & Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ω Ν
Ενότητα 3 , άρθρο 1β)

Για τους αναπληρωτές που ανήκουν σε δυο πίνακες (πχ. γενικής και ειδικής) τότε η αναβάθμιση σε πλήρες ωράριο για τον ίδιο πίνακα γίνεται μόνο στην περιοχή που έχει προσληφθεί ενώ για τον δεύτερο πίνακα μπορεί να γίνει για όλες τις περιοχές που έχει δηλώσει.

Παράδειγμα: Ο αναπληρωτής κ. Τάδε είναι ΠΕ70 και ΠΕ70.ΕΑΕ έχει προσληφθεί με μειωμένο ωράριο σε ΔΥΕΠ στην Α Αθηνών. Ο κ. Τάδε μπορεί να γίνει πλήρους ωραρίου μόνο για την ΔΥΕΠ Α Αθηνών (εφόσον την έχει δηλώσει),  όμως συνεχίζει να μπορεί να προσληφθεί με πλήρες ωράριο στην ΕΑΕ σε όλες τις περιοχές που έχει δηλώσει στην δήλωση της ειδικής.

(Το συγκεκριμένο συμπέρασμα εξάγεται από την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση
Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΄ : Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Α Π Ο Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ω Ν & Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ω Ν Ενότητα 3 , άρθρο 2β)


Τέλος, αν κάποιος αναπληρωτής προσληφθεί μέσω του προγράμματος ΕΚΟ σε ΔΥΕΠ τότε μπορεί να συμπληρώνει ωράριο σε ΖΕΠ της ίδιας πρωτοβάθμιας, όπως είχε ενημερώσει ο ΠΣΑΕΠ από την 1η Αυγούστου (Δείτε εδώ ). 
(Το συγκεκριμένο συμπέρασμα εξάγεται από το ΦΕΚ 2985/2017, Άρθρο 8, παρ. 2, εδάφιο α)Προσοχή: Υπάρχουν ακόμη αδιευκρίνιστα σημεία και απορίες για τις προσλήψεις των ΔΥΕΠ ο ΠΣΑΕΠ θα προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία και να ενημερωθεί πριν την λήξη των δηλώσεων περιοχών.Έμπρακτα ο ΠΣΑΕΠ καθημερινά βρίσκεται δίπλα στους αναπληρωτές με δράση, ενημέρωση, άμεση και συνεχή κινητοποίηση.. 
Στήριξε την προσπάθεια του συλλόγου, δυνάμωσε τη φωνή ΣΟΥ, γίνε μέλος εδώ

Σχόλια