ΠΣΑΕΠ_ Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι αναπληρωτές - Τι γίνεται με ένσημα και ΟΑΕΔ

Π.Σ.Α.Ε.Π.
-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι, η πρώτη φάση αναπληρωτών αναμένεται στις 5/09, δηλαδή σε λιγότερο από δύο εβδομάδες και γι αυτό τον λόγο ο ΠΣΑΕΠ με την παρούσα ανάρτηση σας υπενθυμίσει τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουμε μαζί μας για να προβούμε στην ανάληψη υπηρεσίας μας στις πρωτοβάθμιες διευθύνσεις πρόσληψής μας.

 1. Ταυτότητα (φωταντίγραφο)
 2. Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
 3. Βασικό πτυχίο (φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό εάν υπάρχει (φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση, και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προηγούμενων σχολικών περιόδων (φωτοαντίγραφα)
 6. Α.Μ.Κ.Α (φωτοαντίγραφο)
 7. Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης) (φωτοαντίγραφο)
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ
 9. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας Για τις προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ απαιτείται αποκλειστικά ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα. Προσοχή: ο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο προσληφθείσας αναπληρωτής με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
 10. Πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ. Προσοχή: Ορισμένες πρωτοβάθμιες δέχονται και παλαιότερες γνωματεύσεις (με ημερομηνία μέσα στο τρέχον έτος). Άλλες δίνουν το δικαίωμα υπεύθυνης δήλωσης ότι θα τα προσκομίσετε εντός ενός μήνα, ενώ αντίθετα κάποιες δεν προχωρούν στην ανάληψη υπηρεσίας εάν δεν τις προσκομίσετε επί τόπου.
 11. Για τους άντρες απαιτείται Πιστοποιητικό Στρατολογίας (φωτοαντίγραφο)
 12. Για του έγγαμους/ες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 13. Για τους έγγαμους/ες με τέκνα που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 18 και 25 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.
 14. Για τους/τις έγγαμους/ες με τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία απαιτείται βεβαίωση υπηρέτησης.
 15. Για πρόσληψη από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής: Σεμινάριο 400 ωρών (εάν υπάρχει)
 16. Για αναπληρωτές/τριες που ανήκουν σε Ειδική Κατηγορία απαιτείται η ιατρική γνωμάτευση που το πιστοποιεί. 
 17. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (εάν υπάρχει)
* Πέρυσι τον Οκτώβριο οι αναπληρωτές κλήθηκαν να προσκομίσουν από το ΙΚΑ: είτε εκτυπωμένα τα ένσημα τους με σφραγίδα και υπογραφή είτε βεβαίωση ενσήμων που να αποδεικνύει ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η, ακόμα κι αν έχουν εργαστεί μόνο σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας. Πολλές πρωτοβάθμιες τα δέχθηκαν εκτυπωμένα από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Σε επικοινωνία που είχαμε σήμερα με το Υπουργείο μας ενημέρωσαν ότι περιμένουν απάντηση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποφύγουμε αυτήν την διαδικασία και να περαστούν αυτόματα στις διευθύνσεις.

* Αμέσως μετά την πρόσληψή μας ο ΟΑΕΔ διακόπτεται αυτόματα. Παρόλα αυτά φέτος ενημερωθήκαμε από 2-3 συναδέλφους ότι δεν δικαιούνταν ταμείο ανεργίας επειδή δεν παρουσιάστηκαν να ενημερώσουν ότι προσελήφθησαν ή δεν ενημέρωσαν τηλεφωνικά! Επειδή το κράτος που ζούμε δεν διέπεται από σοβαρές διαδικασίες, για δική μας διασφάλιση καλό είναι να ενημερώσουμε είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε με την παρουσία μας στον κατάστημα του ΟΑΕΔ που καταθέσαμε τα έγγραφά μας. 

Βεβαίως ο ΠΣΑΕΠ, από πέρυσι, έχει ζητήσει επίσημα από το Υπουργείο να πάψει να ισχύει αυτή η τραγελαφική κατάσταση γραφειοκρατίας που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Πριν λίγες μέρες μας ενημέρωσαν ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ρυθμιστικής διάταξης που θα αφορά τον τρόπο τοποθέτησης και παρουσίασης των αναπληρωτών. Το πιο πιθανό είναι να μην προλάβει να είναι έτοιμη για την α' φάση προσλήψεων. Θυμίζουμε ότι έχουμε ζητήσει:
 • οι αναπληρωτές να αποδεσμευτούν από την επίδειξη όλων αυτών των εγγράφων του παραλογισμού που τους ζητούνται και να αναλάβουν υπηρεσία μόνο με την ταυτότητά τους και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας.
 • Να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής “αποδοχής ή όχι της πρόσληψης”, ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε σε ξενοδοχεία μέχρι να τοποθετηθούμε.
 • Μετά την τοποθέτησή μας να μας δοθεί μία προθεσμία τριών ημερών για την παρουσία μας στο σχολείο, ώστε να μπορούμε να αναζητήσουμε το νέο μας σπίτι.
 • Να εξαλειφθεί το φαινόμενο αδιαφάνειας σε διάφορες πρωτοβάθμιας που απαιτούν να δηλώνουμε περιοχές και όχι σχολεία.

Σχόλια