ΠΣΑΕΠ - Ανακοίνωση για την αύξηση ωραρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι, ως ΠΣΑΕΠ έχουμε αποδείξει πως είμαστε σε ετοιμότητα και παρακολουθούμε στενά, παρά τις διαψεύσεις του Υπουργείου, τις εξελίξεις σε σχέση με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις/δράσεις των αποκαλούμενων «βέλτιστων πρακτικών» των χωρών του ΟΟΣΑ. 


Θυμίζουμε πως η Πολιτεία έχει δεσμευτεί σε ένα πλαίσιο εφαρμογής μέτρων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου της εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικοί της τάξης, με πολλά έτη προϋπηρεσίας, στην πρώτη γραμμή και μάλιστα με ελαστικές σχέσεις εργασίας, πιστεύουμε πως οι προτάσεις της έκθεσης του ΟΟΣΑ για βελτίωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, θα οδηγήσουν σε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Είναι προφανές πως δεν λαμβάνουν υπόψη βασικές παραμέτρους στην ήδη «τραυματισμένη» από περικοπές δημόσια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα θεωρούμε πως μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε:

  1. Εφαρμογή σκληρών αντιπαιδαγωγικών μέτρων
  2. Ολοκληρωτική παραγκώνιση του ανθρώπινου παράγοντα για τη μείωση των δαπανών
  3. Απολύσεις αναπληρωτών
Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, συνδυαστικά με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα και την αναλογία μαθητών ανά τάξη που προτείνεται, πιστεύουμε πως πέρα από «βάρβαρο» για τους ίδιους με 20 και πλέον χρόνια προϋπηρεσίας, θα τους οδηγήσει σε αναγκαστική συμπλήρωση ωραρίου σε κάθε δομή εκπαίδευσης με εδραίωση και επέκταση των εκπτώσεων σε Ολοήμερα (χωρίς υπεύθυνο δάσκαλο) σε προγράμματα ΕΑΕ (π.χ. Παράλληλη Στήριξη) και στη διδασκαλία μαθημάτων ειδικοτήτων.
Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα βελτίωσης της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Πιστεύουμε πως πράγματι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα για τα οποία πρέπει να βρεθούν λύσεις. Διαφωνούμε κάθετα όμως στην επιβολή εκπαιδευτικών πολιτικών που δεν ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οφείλει η Ελληνική Πολιτεία να συνδιαμορφώσει με τους εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας πρωτίστως, τη δική της εκπαιδευτική ατζέντα. Οφείλει να θέσει ξανά το ζήτημα των μαζικών μόνιμων διορισμών και τη γενναία αύξηση της χρηματοδότησης στην εκπαίδευση ως κεντρική θέση ανασύστασης και ανασυγκρότησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ε.Π. 

Σχόλια