Η πρότασή μαςΠρόταση Τροπολογίας
για το ζήτημα υπολογισμού προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του Ν.3848/2010 (Α’ 71), προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
«4. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του Ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 με στοιχεία προϋπηρεσίας. Ειδικά, κατά την προσμέτρηση αυτή, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 και εντεύθεν σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες λογίζεται στο  διπλάσιο.
Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016».
Αιτιολογική έκθεση:
Με την ως άνω ρύθμιση πληρείται η εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της ισονομίας και της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση, μεταξύ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επιδιώκεται η άρση των αδικιών που δημιουργήθηκαν με την παύση τροφοδότησης των πινάκων αναπληρωτών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3848/2010 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Ν.3848/2010.  
Η ως άνω προταθείσα διάταξη αποκαθιστά τη δικαιοσύνη στον τρόπο κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3848/2010 όπως και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών καθώς δε διαχωρίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε τρεις κατηγορίες (υπηρετήσαντες έως το 2010, υπηρετήσαντες την περίοδο 2010-2014, υπηρετούντες από το 2014 και εφεξής) και στη μοριοδότησή τους σε ενδεχόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ καθώς αυτή δε θα γίνει με τα διαφορετικά κριτήρια βάσει τριών διαφορετικών νόμων.
Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών τροφοδοτούνταν με στοιχεία προϋπηρεσίας έως το σχολικό έτος 2009-2010 σύμφωνα με το Ν.3391/2005 όπου στο άρθρο 9 παράγραφος 3 ορίζεται ότι «η υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο» επομένως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που κατατάχθηκαν σε αυτούς και είχαν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτα σχολεία, έλαβαν διπλής μοριοδότησης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν κατά τα σχολικά έτη 2010-2014 σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες είχαν τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και των συνδικαλιστικών φορέων πως το ‘άνοιγμα’ των πινάκων θα γινόταν με τα ίδια κριτήρια.
Οι ισχυρισμοί ‘περί αιφνιδιασμού’ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κατείχαν υψηλή θέση στους πίνακες αναπληρωτών και κατά τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων απέρριψαν την επιλογή των δυσπρόσιτων σχολείων, είναι αβάσιμοι και αίολοι καθώς γνώριζαν πως αποτελεί πάγια τακτική του Υπουργείου Παιδείας όπως και των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η κατά προτεραιότητα στελέχωση των συγκεκριμένων μονάδων κατά την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην οποία και συμμετέχουν δικαιωματικά εκπαιδευτικοί από τις πρώτες θέσεις των πινάκων αναπληρωτών (αρκετοί εκ των οποίων έλαβαν την ηθική και πρακτική ανταμοιβή της διπλής μοριοδότησης για τα έτη πριν το 2010). Το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είχε τις σχετικές διαβεβαιώσεις αρμοδίων πως οι πίνακες αναπληρωτών θα τροφοδοτηθούν κατά το άνοιγμά τους με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν. 3391/2005 κατεύθυνση και προς την οποία κινήθηκε –έστω και τμηματικά για τα έτη 2012-2014- η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τον Ν.4283/2014 με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστικών φορέων γεγονός που ανατρέπει τους ως άνω ισχυρισμούς περί άγνοιας ή αιφνιδιασμού των εκπαιδευτικών.
Ενδεικτικά, σε περίπτωση μη εφαρμογής της ως άνω προταθείσας τροποποίησης θα δημιουργηθεί το φαινόμενο ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός που υπηρετεί τη φετινή σχολική χρονιά (2014-2015) σε δυσπρόσιτο σχολείο να ξεπεράσει στην κατάταξη του πίνακα αναπληρωτών τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό που υπηρέτησε πέρυσι (2013-2014) στην ίδια σχολική μονάδα κάτι το οποίο αναντίρρητα αποτελεί κατάφορη αδικία εις βάρος του δευτέρου και παραβιάζει την αρχή της ισότητας.
                                                Θεσσαλονίκη, 8/5/2015
                                                            Με εκτίμηση
Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά τα έτη 2010-2014

            ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ
     ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ