Αποτελέσματα συνάντησης με τον διευθυντή του υπουργείου κο Πιλάλη


Την Τετάρτη 27/5/2015 κατόπιν αρκετών πιέσεων, αντιπροσωπία της Πρωτοβουλίας για την Ισονομία και τη Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση αποτελούμενη από εκπροσώπους νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών της Β/θμιας συναντήθηκε με το διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας κο Πιλάλη. Τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της συζήτησης ήταν αφενός η προσμέτρηση στο διπλάσιο της προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Α/θμιας, Β/θμιας και Ειδικής Αγωγής) σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά την 4ετία 2010-2014 και αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο θα προσμετράται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών της ειδικής αγωγής.


Για το ζήτημα των δυσπροσίτων, το Υπουργείο (δια του κυρίου Πιλάλη) υπερασπίζεται την άποψη πως για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αρκετοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν επέλεξαν δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες γνωρίζοντας πως οι πίνακες είναι κλειδωμένοι, με αποτέλεσμα να θίγονται τα συμφέροντά τους. Επίσης, διατυπώθηκε η άποψη, πως όσοι υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτα σχολεία το έπραξαν τυχαία και είναι κυρίως αναπληρωτές με χαμηλές θέσεις στους πίνακες αναπληρωτών.
Ως προς τον πρώτο ισχυρισμό, διατυπώσαμε νομικά επιχειρήματα τα οποία δε λήφθηκαν υπόψη καθώς οι νόμοι καταργούνται με νέους νόμους! Παραθέσαμε λογικά επιχειρήματα με συγκεκριμένα παραδείγματα ως προς τα οποία εισπράξαμε τον έντονο προβληματισμό του κυρίου Πιλάλη και τέλος, θέσαμε ηθικά και δίκαια επιχειρήματα τα οποία προσεγγίστηκαν ευμενώς.

Για το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα προσμετράται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών της ειδικής αγωγής διαπιστώσαμε πως το υπουργείο δεν είχε σταθμίσει τις συνέπειες που θα είχε η εφαρμογή της διάταξης σύμφωνα με την οποία η προϋπηρεσία θα κατανεμόταν μόνο σε ένα από τους δύο πίνακες. Ο κύριος Πιλάλης προβληματίστηκε ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς του παραθέσαμε απλά παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν πως εάν ισχύσει τελικά -έτσι όπως έχει διαρρεύσει- η συγκεκριμένη διάταξη, οι αναπληρωτές που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη διάταξη καταδικάζονται σε μόνιμη ανεργία καθώς αφενός χάνουν τη σειρά τους στους πίνακες γενικής αγωγής και αφετέρου συνεχώς θα έπονται των εκπαιδευτικών ΠΕ 61 και ΠΕ71.

Αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς μιας και δε βλάπτει τα συμφέροντα κανενός αναπληρωτή. Η αντιπρόταση του κυρίου Πιλάλη ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους αναπληρωτές είτε να επιλέξουν σε ποιον πίνακα επιθυμούν να αναμετρηθεί η συνολική τους προϋπηρεσία είτε η προϋπηρεσία τους να προσμετρηθεί αυτόματα στον πίνακα στον οποίο έχουν εργαστεί περισσότερο. Πιέσαμε επίσης, να δοθεί η δυνατότητα για μόνιμους διορισμούς στους εκπαιδευτικούς ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 και εισπράξαμε έλλειψη διάθεσης για κάτι τέτοιο καθώς το υπουργείο θεωρεί πολλά από τα αποκτηθέντα μεταπτυχιακά ως 'αγορασμένα' παρά την αναγνώρισή τους από το ΔΟΑΤΑΠ.


Παρόλα αυτά, ο κύριος Πιλάλης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ευνοϊκών αλλαγών κυρίως στο ζήτημα της προϋπηρεσίας των ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 αλλά και περαιτέρω συζήτησης για το ζήτημα των δυσπροσίτων.